Raspored događanja
Datum Vrijeme Dvorana Naziv događaja Izvođač
28.01.2022 (Petak)20:00Velika scenaKAJBARE zaglazbancije i politikancijeEVENTUALRezerviraj kartu
29.01.2022 (Subota)20:00Velika scenaKOMUŠANJE MOZGA Umjetnička organizacija Artis SplitRezerviraj kartu
03.02.2022 (Četvrtak)20:00Velika scenaNA PAROVE RAZBROJ S' GD HistrionRezerviraj kartu
04.02.2022 (Petak)20:00Velika scenaBILA JE TO ŠEVA GD HistrionRezerviraj kartu
05.02.2022 (Subota)20:00Velika scenaBILA JE TO ŠEVA GD HistrionRezerviraj kartu
10.02.2022 (Četvrtak)20:00Velika scenaMATIAŠ GRABANCIJAŠ DIJAK HNK VARAŽDINRezerviraj kartu
11.02.2022 (Petak)20:00Velika scenaKOMUŠANJE MOZGA Umjetnička organizacija Artis SplitRezerviraj kartu
12.02.2022 (Subota)20:00Velika scenaIGRA U DVOJE GD HistrionRezerviraj kartu
17.02.2022 (Četvrtak)20:00Velika scenaNA PAROVE RAZBROJ S' GD HistrionRezerviraj kartu
18.02.2022 (Petak)20:00Velika scenaNA PAROVE RAZBROJ S' GD HistrionRezerviraj kartu
19.02.2022 (Subota)20:00Velika scenaBILA JE TO ŠEVA GD HistrionRezerviraj kartu
24.02.2022 (Četvrtak)20:00Velika scenaDOBRODOŠLI U KLUB KOTAR teatar, DelniceRezerviraj kartu
25.02.2022 (Petak)20:00Velika scenaBILA JE TO ŠEVA GD HistrionRezerviraj kartu
26.02.2022 (Subota)20:00Velika scenaTAJKUNI GD HistrionRezerviraj kartu