ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Histrionski dom

Objava: 14.01.2022

Na temelju članaka 38. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 3. i članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br. 96/01 i 98/19) i članka 10. stavka 2. Statuta Centra za kulturu Histrionski dom broj 4/2016 od 1. srpnja 2016., Natječajno povjerenstvo, na sjednici od 05. siječnja 2022., donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Histrionski dom

 

I. Poništava se javni natječaj Centra za kulturu Histrionski dom za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Histrionski dom objavljen u Narodnim novinama broj 108 od 6. listopada 2021. godine, Večernjem listu te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Centra za kulturu Histrionski dom.

II. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, Večernjem listu kao i na mrežnoj stranici Centra za kulturu Histrionski dom te se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

III. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Centar za kulturu
Histrionski dom, Zagreb